Förköpsinformation

Förköpsinformation Spektra Finans & Försäkring AB

Allmän information

Spektra Finans & Försäkring AB (Bolaget eller Spektra) är försäkringsförmedlare och distribuerar livförsäkringar.

Spektra agerar för kundens räkning.

Spektra är inte anknutet till något försäkringsbolag. Detta innebär att Spektra inte är bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för livförsäkringar är för närvarande: Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Folksam, If, Trygg-Hansa, Danica, Movestic, Euro Accident, DKV Hälsa, Nordeuropa Försäkring och Bliwa.

Bolaget ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats centralt via försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga. Detta för att du som kund ska få en försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål.

Kontaktuppgifter

Spektra Finans & Försäkring AB
Organisationsnummer: 556534-6524
Postadress: Kungsgatan 2A
Telefonnummer: 054-156530
E-postadress: info@spektrafinans.se
Webbadress: www.spektrafinans.se