Tjänster

Vi jobbar fokuserat med att hjälpa dig som kund i placerings och försäkringsfrågor. Det kan vara allt från att hjälpa dig att placera dina eller bolagets tillgångar, välja rätt tjänstepension eller upphandla sjukvårdsförsäkring för bolagets anställda. Vår samlade branscherfarenhet på mer än ett halvt sekel innebär att vi har kompetensen att analysera din situation idag och hitta lämpliga lösningar inför framtiden.

Pensionsrådgivning

Vi hjälper er att upphandla den bästa pensionslösningen på marknaden. Kanske är det traditionell förvaltning i Skandia, eller fondförsäkring i Movestic, eller kanske en depå i Danica. Vi har hela marknaden som spelfält och jobbar för att hitta den lösning som passar dig bäst.

Placeringsrådgivning

Har ni överlikviditet i företaget eller kanske redan sålt företaget och fått pengar som ni söker avkastning på? Vi jobbar stenhårt för att hitta de bästa placeringarna för dig med hänsyn tagen till din tidshorisont och riskprofil.

Gruppförsäkring

Kanske har ni funderat på att teckna sjukvårdsförsäkring på företaget? Eller en olycksfallsförsäkring på barnen? Låt oss hjälpa er med upphandlingen av dessa lösningar så att ni får ut mest försäkring för varje spenderad krona.<br />